top of page
Transnational project meetings

Transnacionalni sastanci projektnog tima

Co-Funded by the European Union

Tri transnacionalna sastanka projektnog tima održana su online tijekom provedbe projekta “iContribute to Sustainable Tourism i Search for Ways to Travel Better. '' Početni i završni sastanak koordinirao je Međunarodni centar za umjetnost, Zagreb. Drugi sastanak koordinirao je U Thrive Europe. Projektni tim sastojao se od po 2 predstavnika iz svake uključene neprofitne organizacije koji su prisustvovali na svim projektnim sastancima.

Prvi sastanak održan je online prvog dana provedbe projekta, 2. svibnja 2022. Sastanak je otvorila Romana Petrušić, predsjednica Međunarodnog centra za umjetnost, Zagreb, a prisustvovali su i predstavnici naše partnerske organizacije U Thrive Europe. Tijekom četverosatnog sastanka partneri su razgovarali o projektnim aktivnostima i vremenskim okvirima, definirali odgovornosti svake organizacije, postavili alate za online suradnju i planirali internu komunikaciju između organizacija.

U poslijepodnevnoj sesiji planirana je Aktivnost 1- Trening za trenere i razmjena znanja o zaštiti okoliša, održivom turizmu i aktivizmu mladih. Također, projektni tim je detaljno prošao i Aktivnost 2 -Ljetni kamp za mlade, koji je planiran u kolovozu 2022. te je postavljena strategija za odabir sudionika. Sastanak je završio dogovorom o sljedećim koracima.

Na drugom sastanku, održanom online 7. listopada 2022., tim se osvrnuo na završene aktivnosti, posebno na vrlo uspješan ljetni kamp, ​​analizirao proračun i potrošnju, te raspravljao i planirao izradu edukativnih video vodiča za održiva putovanja, koji će zajednički izraditi mladi koji su sudjelovali na kampu. IAC je dodijelio dva mentora za mlade da koordiniraju izradu videa s polaznicima projekta. Tim je također započeo s planiranjem aktivnosti za diseminaciju projekta i projektnih rezultata.

Na trećem sastanku, održanom online 20. travnja 2023., tim je prošao kroz sve završene aktivnosti i rezultate projekta, pregledao proračun i potrošnju te raspravljao o projektnim izvještajima. Projektni tim također je kvalitativno evaluirao Aktivnost 3 (Proizvodnja video vodiča za održiva putovanja) i Aktivnost 4 (Diseminacija projekta i rezultata). Na kraju, projektni tim je nazdravio uspješnoj suradnji i završetku projekta.

Project was co-financed by European union

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije.

 

Ova objava odražava samo stajališta autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu ovdje sadržanih informacija

bottom of page