top of page
transnational project team meetings
Co-Funded by the European Union

Transnacionalni sastanci projektnog tima

Predviđena su dva sastanka projektnog tima u Briselu i Zagrebu.

 

Prvi sastanak projektnog tima održan je u Briselu i trajao je od 7. do 9. travnja 2023. Članovi tima sastajali su se tri dana zaredom kako bi započeli projekt i razgovarali o vremenskim okvirima projekta i samoj suradnji. U Thrive Europe iz Brisela ovog je puta koordinirajuća organizacija, a Međunarodni centar za umjetnost prvi puta sudjeluje kao partnerska organizacija. Također, predstavljeno je i nekoliko novih mlađih članova tima koji će sudjelovati u provedbi projekta.

 

Prvi dan sastanka započeo je dobrodošlicom i uvodnim riječima Tatiane, voditeljice projekta. Tijekom sastanka projektni tim je prošao kroz Sporazum o partnerstvu te detaljno porazgovarao i dogovorio sve detalje u vezi budžeta i financija za projekt.

 

Tijekom drugog dana sastanka projektni tim je postavio alate za lakšu komunikaciju i suradnju dviju organizacija tijekom trajanja projekta. Konkretnije, tim se fokusirao na alate za internu komunikaciju, alate za lakše upravljanje i provođenje projekta te alate za vođenje financija. Nadalje, tim je prošao kroz vremenski okvir projekta te porazgovarao o samim ciljevima i individualnim očekivanjima od projekta. Također, dodjeljene su specifične odgovornosti svakoj organizaciji i individualno svakom članu projektog tima. Tim je radio i na planu komunikacije tijekom projekta te planu diseminacije i evaluacije projektnih aktivnosti i rezultata, 

Treći dan sastanka bio je namjenjen za planiranje tri aktivnosti projekta. U vezi prve aktivnosti (Trening za trenere) projektni tim je razgovarao o gostujućim predavačima te međusobnoj razmjeni znanja i stručnosti. U vezi druge aktivnosti (iMPACT ljetni program) projektni tim je prošao kroz logistiku postavljanja programa, prikupljanje polaznica a razgovaralo se i o kriterijima za odabir sudionica. Za kraj, tim je popričao i o diseminaciji projekta i projektnih rezultata te je dogovoren i sljedeći online sastanak projektnog tima.

European Erasmus plus projects

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije.

 

Ova objava odražava samo stajališta autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu ovdje sadržanih informacija

bottom of page